Organisaation kehittämiskohteen valinta on erittäin vaativa ja tärkeä prosessi. Koulujen/työyhteisöjen kehittämisen suurin haaste on henkilöstön aito sitouttaminen kehittämiseen, sillä useat opettajat/työntekijät kokevat tuollaisen ”puuhastelun” haittaavan ”oikeaa työtä” eli opettamista.

Kaikissa yhteistä osaamista ja viitseliäisyyttä vaativissa toiminnoissa prosessin käynnistäminen on onnistumisen kannalta ratkaisevan tärkeä vaihe. Miten saada koko henkilöstö sitoutumaan ja kantamaan vastuun kehittämisen kaikissa vaiheissa? Siinä pulma, johon etsimme keinoja.

Seuraavassa on esitelty yksi esimerkki tilanteesta, jossa kouluyhteisö on aiemmin ideoinut muutamia kehittämiskohteita ja nyt pitäisi sopia miten edetään.

Arviointityökalu kokousten ja palaverien kehittämiseen

Tätä voi käyttää soveltaen esim. opetuksen kehittämisen huoneentaulu käsittelyssä.

Opetuksen kehittämisen huoneentaulu

 

Juoksutusesimerkki kehittämiskohteen valintaan

(Tätä juoksutusesimerkkiä voi soveltaen käyttää missä tahansa työyhteisössä.)

 1. Jakakaa aiemmin sovittu lista kehittämiskohteista ennakkoon kaikille työntekijöille ja pyytäkää valitsemaan niistä kunkin mielestä 2-3 kiireellisintä.
 2. Järjestäkää 1 – 1½  tunnin kokous, jossa asioita työstetään eteenpäin.
 3. Arpokaa kokouksen alussa osallistujat 3 hengen ryhmiin, joissa kukin esittelee valitsemansa kehittämiskohteet. Ryhmän tehtävänä on valita 3 yhteistä ja valmistautua esittelemään ne perusteluineen muille. (n. 10 min)
 4. Kokouksen vetäjä arpoo jokaisesta ryhmästä henkilön esittämään yhden ryhmän valitsemista kohteista perusteluineen, Jos jollain toisella ryhmällä on sama kohde, se merkataan tukkimiehen kirjanpitoa tms. käyttäen muistiin.
 5. Tämän jälkeen siirrytään seuraavaan ryhmään jne.
 6. Kehittämiskohteet kirjataan prosessin aikana fläpille tai tietokoneelle (jos projektori on käytössä).
 7. Kun kaikki ryhmät ovat sanoneet yhden kohteen, aloitetaan alusta ja kunkin ryhmän joku toinen jäsen kertoo seuraavan kohteen jne. Jatketaan kunnes jokaisen ryhmän 3 tärkeintä on tullut kirjatuksi.
 8. Valitaan 2-4 eniten ääniä saanutta kehittämiskohdetta jatkotyöstettäväksi.
 9. Jos organisaatiossa on tiimit, ne valitsevat keskuudestaan edustajan työstämään valittuja kehittämiskohteita
 10. Henklöstömäärästä riippuen jaetaan osallistujat (esim. jako x:ään) siten, että jokaista kehittämiskohdetta alkaa työstää sama määrä työntekijöitä.  (Jokainnen on vastuussa jostain.)
  1. Vaihtoehtoisesti merkataan valitut kohteet esim. A,B,C ja D. Sen jälkeen kirjoitetaan A4-arkeille yksi kirjain/arkki ja levitetään paperit eri puolelle huonetta. Sitten jokainen siirtyy sen arkin/teeman ääreen, joka kiinnostaa häntä eniten (vrt. yksilöllinen oppiminen). Tasataan neuvottelemalla ryhmien koot yhtä suuriksi.
 11. Valitut kehittämisryhmät pohtivat kehittämiskohdettaan ja keksivät keinoja/toimenpiteitä, joilla asiat saataisiin kuntoon. (n. 10 min). Ideat kirjataan fläpille tai kalvolle.
 12. Otetaan kehittämiskohteet työstettäväksi siten, että aloitetaan eniten ääniä saaneesta teemasta.
 13. Ryhmä esittelee ideansa ja muilla on mahdollisuus kehittää asiaa eteenpäin; uusia ideoita kirjataan koko ajan ylös. Sovitaan ideoiden pohjalta konkreettiset toimenpiteet, päätetään vastuuhenkilöt ja aikataulu. (Ks. tiimiisopimuslomakkeen s. 4 kohta ”kehittämistoiminta”)
 14. Jos aikaa on, käydään vielä muita teemoja samalla tavalla läpi. Pidetään huolta, että jokainen on tulevaisuudessa vastuussa jostakin teemasta (pidetään kirjaa vastuista yms.).
 15. Aikataulutetaan ne siten, että vain yksi kehittämiskohde on työn alla samanaikaisesti (esim. kuukauden ajan).
 16. Sovitaan myös seuraavien kehittämiskohteiden/ryhmien alustava aikataulutus, jotta jokainen voi alkaa valmistautua siihen ajoissa.
 17. Johto pitää huolta, että nämä asiat ovat säännöllisesti esillä yhteisissä tapaamisissa. Muuten käy helposti niin, että kehitys pysähtyy ja jää muiden kiireiden alle.

 

Tässä vielä pari muuta esimerkkiä siitä, miten henkilöstö saadaan mukaan kehittämistoimintaan:

 

Organisaation kehittämiskohteen työstäminen esimerkkinä “Työssä jaksaminen”

 

ARVOJEN JALKAUTTAMINEN – esimerkki

 

 

 8,016 total views,  4 views today

Jos koet tämän artikkelin hyödylliseksi, ole hyvä ja jaa sitä eteenpäin, kiitos!