Olemme havainneet, että tekoäly on tullut ryminällä auttamaan työntekijöitä, opiskelijoita, yksityisiä kansalaisia arjen askareissa ja vaikkapa juhlien suunnittelussa. Olemme huomanneet myös sen, että tekoälyn erinomainen renki, mutta huono isäntä. Siksi haluamme auttaa teitä ottamaan tekoälystä kaiken mahdollisen irti ja osoittamaan samalla, että sen käytössä piilee myös riskejä, jotka pitää pystyä välttämään.

Tarjoamme yrityksille, oppilaitoksille ym. koulutusta/valmennusta teemalla Yhteistoiminnallinen johtaminen ja tekoäly johdon ja henkilöstön kehittämisessä. 

 

 

Yhteistoiminnallinen johtaminen ja tekoäly johdon ja henkilöstön kehittämisessä

Yhteen kokoontuminen on aloittamista.

Yhdessä pysyminen on edistymistä.

Yhdessä työskenteleminen on menestystä.

 (Ajatusten aamiainen, maanantai 10.6.2013)

Oletteko valmiit mullistamaan oppimisen ja opettamisen maailmanne tekoälyn avulla? Kuinka tekoäly voi toimia tehokkaana katalysaattorina tietämyksen jakamisessa ja hankkimisessa?

Tekoäly (AI) on noussut merkittäväksi välineeksi työyhteisöjen kasvulle ja innovaatioille. Sen järkevä käyttäminen työn ja henkilöstön kehittämisessä lisää merkittävästi työn tehokkuutta ja säästää aikaa suunnittelussa. Kun tekoäly otetaan osaksi yhteistoiminnallista johtamista, voidaan odottaa kasvavia taloudellisia tuloksia, osaamisen kasvua ja parempaa laatua unohtamatta työilmapiirin kohentumista.

Tarjoamme työyhteisöllenne koulutusta-/valmennusta, jossa yhdistyvät työyhteisön kehittäminen ja tekoälyn tuomat hyödyt. Vaihtoehtoiset esittely-/koulutusjaksot:

1. Yhteistoiminnallista oppimista tekoälyä hyödyntäen – koulutus (2 h)

 • Opettamisen ja oppimisen uudistaminen: Käymme läpi, miten tekoäly voi uudistaa perinteiset oppimismenetelmät ja tuoda uuden ulottuvuuden tietämyksen jakamiseen. Käsittelemme tarkemmin mm. seuraavia kohtia:
  • Opetusmenetelmät tekoälyä hyödyntäen. Esittelemme tekoälymalleja (ChatGPT, Perplexity, Poe, Microsoft Copilot) sekä niiden käyttöön liittyviä menetelmiä.
  • Arviointi tekoälyn kanssa
  • Yksilöllinen oppiminen
  • Vastuullisuus tekoälyn käyttöön liittyen
 • Tekoälyn hyödyntäminen koulutuksessa: Esittelemme teille konkreettisia esimerkkejä ja tapaustutkimuksia, jotka valottavat tekoälyn soveltamista opetuksessa ja koulutuksessa.
 • Yhteistoiminnalliset harjoitukset: Osallistujat saavat käytännön kokemusta tekoälyn soveltamisesta opetustilanteissa, mikä edistää syvempää ymmärrystä ja soveltamiskykyä.

2. Tekoäly johtoryhmän ja henkilöstön kehittämisessä workshop (3 tuntia)

 • Johtamisen tulevaisuus – Tekoälyn syvällinen ymmärrys: Syvennytään tekoälyn mahdollisuuksiin johtamisessa ja henkilöstön kehittämisessä. Saatte apua mm. seuraaviin kohtiin:
  • Osaamisen kehittyminen arjen työssä tehokkaasti
  • Tiedonkulku työntekijöiden välillä
  • Kokous- ja palaverikäytänteiden kehittäminen
  • Kalenteroinnin kehittäminen niin, että kiire lakkaisi
  • Johtamisen käsikirjan laatiminen
 • Case-esimerkit – Strategia ja suorituskyky: Tutustutaan vaikuttaviin case-esimerkkeihin tekoälyn soveltamisesta strategisessa päätöksenteossa.
 • Käytännön työpajat – Oivalluksia ja vuorovaikutusta: Työpajat, joissa osallistujat soveltavat tekoälyä luovasti ja tehokkaasti todellisiin johtamishaasteisiin.

3. Tekoäly ja arviointi workshop (3 tuntia)

Kaikki työpajat toteutetaan kokemuksellisen oppimisen ja yhteistoiminnalli­sen oppimisen/johtamisen periaattein siten, että teoria ja käytäntö kohtaavat mahdollisimman hyvin. Osanottajat saavat omien ja muiden osanottajien kokemusten kautta tuntumaa siihen, miten käytännönläheinen, osallistujien tarpeista lähtevä työpaja toteutetaan yhteistoiminnallisin menetelmin.

Toivomme, että tämä ainutlaatuinen koulutusohjelma tarjoaisi työyhteisönne johdolle ja koko henkilöstölle arvokkaita oivalluksia ja työkaluja tekoälyn hyödyntämiseen strategioiden suunnittelussa ja jalkauttamisessa. Räätälöidään näistä aineksista kehittämisohjelma vastaamaan työyhteisönne erityistarpeita. Tällainen täydennyskoulutusvalmennus kestää vähintään vuoden, jotta sillä saadaan aikaan pysyviä muutoksia työsyhteisön toimintakulttuurissa.

Tässä vielä tutustuttavaksi Antti Leppilammen tekemä tekoälyn hyödyntämistä esittelevä E-kirja https://antti.leppilampi.com/e-kirja-chatgpt-vinkit/

sekä Asko Leppilammen kotisivut, jossa on paljon johtamiseen ja henkilöstön kehittämiseen liittyvää materiaalia:

Opitaan yhdessä – Asko Leppilammen kirjoituksia ym. materiaalia opetuksen, koulutuksen ja johtajuuden tueksi. (leppilampi.com)

 

Koulutuksen hinta ja toteutus

Asko Leppilampi Oy tarjoaa teille yllä mainittuja vaihtoehtoisia perehdytyspaketteja, jossa käymme läpi kehittämisohjelman sisältöjä, tavoitteita ja toteutusperiaatteita.

Koulutus- ja konsultointipäivien valmentajana toimivat työyhteisövalmentaja, työnohjaaja Asko Leppilampi sekä työyhteisökonsultti, ChatGPT-valmentaja, lehtori Antti Leppilampi.

Tekoäly työelämässä – esittelyjakson (2 h) vetää Antti Leppilampi. Sen hinta on 600 € + alv. Lisäksi laskutetaan matkakustannukset.

Tekoäly johtoryhmän ja henkilöstön kehittämisessä – workshopin (3 tuntia) Siinä ovat mukana molemmat valmentajat. Sen hinta on 1200 euroa (+alv). Lisäksi laskutetaan matkakustannukset.

Tekoäly ja arviointi – workshopin (3 tuntia) vetää Antti Leppilampi. Sen hinta on 900 € + alv. Lisäksi laskutetaan matkakustannukset.

 

Tervetuloa koulutuksiimme/valmennuksiimme. Räätälöidään teidän tarpeisiinne sopivat paketit ja otetaan tekoäly haltuun. Ei liene huono juttu, että osallistujat oppivat  sivutuotteena yhteistoiminnallisten työskentelytapojen saloja?

Meillä molemmilla on pitkä kokemusta yhteistoiminnallisesta oppimisesta ja johtamisesta. Haluamme hyödyntää  tämän filosofian sisältämiä periaatteita myös tässä tarjoamassamme koulutuksessa/valmennuksessa. Tiedämme yhteistoiminnallisuuden tuomat vahvuudet ja myös sen, kuinka haastavaa on sisäistää tuon vaikean lähestymistavan omaksuminen. Pitkäaikaisten  ja onnistuneiden  kokemustemme perusteella haluamme jakaa tätä ilosanomaa osana koulutuspakettejamme. Haluamme  toimia kuten opetamme ja se jos jokin saa osallistujat innostumaan ja omaksumaan uusia toimintatapoja.

Yhteistyöterveisin

Asko Leppilampi, toimitusjohtaja, p. 040-8322552

Antti Leppilampi, lehtori, p. 040-5855999

asko@leppilampi.com                                                                antti@leppilampi.com

 

Tässä vielä Antin tuoreita terveisiä Bhutanista.  Hän oli siellä kouluttamassa korkeakouluopiskelijoita ja opettajia tekoälyn käyttöön. Lisää noista kokemuksista voitte lukea myöhemmin mm. tämän sivuston kautta.

 

 

 

 

Jos koet tämän artikkelin hyödylliseksi, ole hyvä ja jaa sitä eteenpäin, kiitos!