Laitoin edellisessä postauksessa esimerkin fiilisjanan käytöstä oppilaiden itsearvioinnin välineenä.  Tässä vastaava työtapa minkä tahansa työyhteisön toiminnan arviointiin. Tämä sopii mainiosti esim. koulutus-, virkistys- ym. päivien yhteyteen vaikka luonnossa kauniilla säällä.

VUODEN/KAUDEN TYÖSKENTELYN ARVIOINTI: TYÖNTEKIJÄN TOIMINTA

 • Henkilöstöä pyydetään asettumaan tilaan niin, että
  • ”ne, jotka ovat omasta mielestään edistäneet erinomaisesti työyhteisömme yhteisöllisyyden lisäämistä kuluneen lukuvuoden ajan, menevät ihan tuon seinän läheisyyteen (tai luonnossa puun tms.).
  • ”ne, jotka kokevat omalla toiminnallaan suunnilleen tappaneensa viimeisenkin yhteisöllisyyden siemenen” menevät lähelle vastapäistä seinää (puuta).
 • Jokainen asettuu janalle siihen kohtaan, mikä tuntuu itselleen sopivalta.
 • Kun kaikki ovat löytäneet paikkansa, prosessin vetäjä pyytää jokaista kääntymään lähellä olevan puoleen. Parit kertovat toisilleen miksi seisovat juuri siinä paikassa. (2-3 min).
 • Keskustelun jälkeen kukin voi vielä vaihtaa paikkaa janalla, jos kokee sen tarpeelliseksi.
 • Sen jälkeen vetäjä aloittaa esim. ”huonommasta” päästä ja pyytää äärimmäisenä seisovaa kertomaan muille miksi seisoo siinä. Vetäjä tekee tarkentavia kysymyksiä, että ymmärtää mitä haastateltava haluaa todella sanoa. Apukysymyksillä aito viesti aukeaa…
 • Vetäjä valitsee seuraavan haastateltavan edeten kohti toista ääripäätä. Käytettävissä olevasta ajasta riippuen vetäjä valitsee haastateltavien määrän.

JATKON SUUNNITTELU

 • Kun haastattelut ovat ohi, vetäjä pyytää jokaista kirjaamaan muutaman asian, jossa haluaisi ensi vuonna/kaudella toimia toisin. Muutaman minuutin työskentelyn jälkeen kukin palaa janalle siihen paikkaan, jossa uskoo seisovansa seuraavan vuoden/kauden lopussa. Kun kaikki ovat löytäneet paikkansa, käydään samat vaiheet läpi kuin edellä. Pyritään selvittämään, millaisia muutoksia kukin aikoo tavoitella.
 • Tämän jälkeen jokainen merkitsee 3 kehittymiskohdettaan paperille/koneelleen muistiin. Sitten kukin kertoo valintansa yhdelle kollegalleen. Lopuksi vetäjä pyytää kaikkia sanomaan yhden kehittymiskohteensa ääneen.
 • Jos työyhteisössä on tiimit, kirjataan vielä niissä jokaisen kehittämiskohde tiimisopimukseen tavoitteena, että tiimi seuraa jokaisen edistymistä ja tukee häntä siinä.
 • Prosessia jatketaan sovittuna aikana (esim. 2-3 kk päästä), jolloin tarkastellaan yhdessä, mitä kukin on saanut aikaan.
 • Jos esille on noussut työyhteisön enemmistöä koskettava kehittymiskohde, voidaan se valita koko työyhteisön yhteiseksi.  Tarkastellaan sen etenemistä säännöllisesti.

 3,654 total views,  2 views today

Jos koet tämän artikkelin hyödylliseksi, ole hyvä ja jaa sitä eteenpäin, kiitos!