Olen kerännyt tälle sivulle erilaisia tutustumisharjoituksia.  Ne ovat merkittävässä roolissa, kun halutaan lisätä ryhmän positiivista riippuvuutta. Uuden ryhmän perusteellinen tutustuttaminen lisää turvallisuutta ryhmän jäsenten keskuuteen ja vapauttaa jännityksistä ja peloista.

Tutustumisharjoitukset kannattaa ottaa säännölliseksi osaksi ryhmän/tiimin kehittämistä. Niitä on hyvä jatkaa mahdollisimman pitkään, pieninä osina koulutusta/opetusta. Näiden positiivista riippuvuutta lisäävien harjoitusten merkitystä ei voi liikaa korostaa.

Näitä harjoituksia kannattaa tehdä aluksi päivittäin/viikoittain ja antaa myöhemmin osallistujien keksiä niitä itse (ks. harjoitus 13). Pidemmälle edetessä heille voi antaa vastuun koko homman vetämisestä esim. ryhmä kerrallaan.

Harjoitus 14: Etsitään yhtäläisyyksiä ja opitaan nimiä

 • Jaetaan ryhmä pareihin esim. ottamalla luku x:ään.
 • Parit etsivät toisistaan minuutin aikana 2 yhdistävää asiaa sekä opettelevat toistensa nimet (ellei porukka tunne vielä toisiaan).
 • Tämän jälkeen asiat kerrotaan muille ryhmäläisille niin, että jokainen vuorollaan sanoo ensin parinsa nimen ja sitten yhden yhdistävän asian. Näin jatketaan niin kauan, että jokainen on ollut kerran äänessä.
 • Arvotaan uudet parit ja sama toistuu.
 • Jos aikaa on, arvotaan vielä kerran uudet parit.
 • Parit juttelevat hetken ja kukin valmistautuu kertomaan toisesta nimen lisäksi jonkun asian.

 

Tutustumisharjoitus 13: Oppilaat suunnittelevat lisää harjoituksia

 

Tutustumisharjoitus 12: Noppapelin avulla tutuiksi

Tutustumisharjoitus 11: Rakas/tärkeä esine

 

Tutustumisharjoitus 9 ja 10: Esittäytymiskävely ja äänetön kohtaaminen

 

Tutustumisharjoitus 8: Minun arkeni

 

Harjoitus 7: Nimien opettelu

 • Kävellään vapaasti musiikin soidessa taustalla. Kun musiikki hiljenee, esittäydytään lähimmälle parille. Keskustellaan 1-2 minuuttia. Annetaan omassa mielessä jokaiselle esiteltävälle nimi erilaisten muistisääntöjen perusteella (Mikko mietteliäs, Siiri sinipaitainen, Ilona iloinen, Pekka positiivinen  jne.).
 • Kun musiikki alkaa uudelleen, jatketaan matkaa. Sen tauotessa otetaan uusi, ennalta tuntematon pari ja esittäydytään.
 • Muutaman esittäytymisen jälkeen mennään seisomaan piiriin. Kukin esittelee vuorollaan jonkun, kertoo hänen nimensä ja muistisäännön sekä jonkin muun muistamansa asian.
 • Jatketaan, kunnes kaikki on esitelty kerran.
 • Voidaan jatkaa toisella kerralla, kunnes kaikki tuntevat kaikki nimeltä

 

Harjoitus 6: Esittely nimilapun avulla

 • Jakaudutaan 4 hengen ryhmiin. Sovitaan kuka valmistautuu esittelemään kenetkin.
 • Kukin esittäytyy ryhmälleen tekemänsä, rintapieleensä laittamansa lapun avulla.  Siihen on keskelle kirjattu oma kutsumanimi, alanurkkiin harrastus, lempipaikka tms, ylänurkkiin jokin vahvuus työntekijänä/opiskelijana, odotus alkavalle jaksolle tms.
 • Kukin ryhmä esittäytyy muille siten, että esittelijänä on joku muu kuin kortin tekijä itse.
 • Jos esittelyssä on tullut esille jokin opiskelua tukeva asia (esim. oma vahvuus, odotus,…) jatketaan keskustelua niistä.
 • Tehdään johtopäätökset keskustelusta.

 

Harjoitus 5: Tutustuminen ryhmässä

 • Istutaan ringissä (enintään 10 henkilö). Heitellään lankakerää jokaiselle vuorollaan (ei järjestyksessä), siten että saaja ottaa langasta kiinni ja pitää sitä itsellään heittäessään kerän seuraavalle. Kerän saaja kertoo nimensä ja muuta (sovittuja asioita tai vapaasti itsestään, esim. asuinpaikka, mistä kokee olevansa kotoisin, mieluisin lomakohde, paras paikka maailmassa, paras lukemani kirja…)
 • Jatketaan, kunnes jokainen on esittäytynyt.
 • (Keskustellaan lankakerästä syntyneestä kuviosta. Mitä se tuo mieleen?)
 • Jatketaan niin, että kerä palautetaan sille, jolta sen sai. Heittäjä kertoo vastaanottajan nimen ja mitä muuta muistaa hänestä.
 • Jatketaan kunnes kerä jälleen kasassa.
 • Varmistetaan, että kaikki tuntevat toisensa nimeltä.
 • Jos väkeä enemmän, muodostetaan uudet ryhmät ja sama toistuu

 

Harjoitus 4: ”Coctailkutsut”

 • Kuunnellaan rauhallista musiikkia. Kävellään ympyrää.
 • Musiikin tauottua kätellään lähintä ja esitellään tai puhutaan yhdessä päätetystä aiheesta, esimerkiksi lomamatkoista, lempikirjoista, mielimusiikista, hyvän mielen tuojista omassa elämässä tms.
 • Lopuksi vetäjää pyytää jokaista esittelemään yhden tapaamansa henkilön ja kertoo jonkin häneen liittyvän kuulemansa asian (esim. mielimusiikki).

 

Harjoitus 3: Esittäydytään pareittain

 • Pareille voidaan antaa tarkat ohjeet esittäytymistä varten. Molemmat kertovat parilleen nimensä, työtehtävänsä (tai mitä opiskelee), mistä kotoisin, mitä harrastaa, missä on hyvä, missä haluaisi kehittyä, suosikkiyhtye/-laulaja/-taitelija, suosikkikirja, lemmikkieläin, mitä odotuksia tälle jaksolle,…). Tätä harjoitusta voi toistaa ja esittelykohteita vaihdella. Tuttu ja turvallinen työskentelytapa vapauttaa vähitellen kaikki toimimaan ilman pelkoja.
 • (Haastavampana vaihtoehtona on, että parit saavat itse päättää mitä kertovat itsestään.)
 • Pari esittelee keskustelukumppaninsa toiselle parille. Esittelyn jälkeen pari kirjoittaa, piirtää tai valmistautuu kertomaan koko ryhmälle toisesta parista pienen kuvauksen kuullun perusteella.

 

Harjoitus 2: Esitellään pari ryhmässä

 • Jokainen kirjoittaa tai pohtii itsekseen viitisen minuuttia jotakin seuraavista aiheista: Mikä tuottaa iloa elämääni?, Milloin minulla on hyvä olo ja kuinka se näkyy?, Milloin olen erityisen iloinen? Mitä pelkään? 
 • Sen jälkeen muodostetaan lähimmän kanssa pari, jolle kerrotaan lyhyesti kirjoitetut asiat (valikoiden). Muodostetaan neljän hengen ryhmät, joille parit esittelevät toisensa kuulemansa perusteella.
 • Tilanteesta ja tavoitteista riippuen kootaan yhdessä oleellisia asoita ja mietitään miten niitä voisi hyödyntää/välttää työskentelyssämme.

 

Harjoitus 1:

Tässä linkki erinomaiseen tutustumisharjoitukseen, joka toimii erinomaisesti uuden joukon ryhmäyttämisessä. Suosittelen lämpimästi!

Tullaan tutuiksi – apua ryhmäyttämiseen

 

RYHMIEN MUODOSTAMISTAPOJA – lyhytaikaiset ryhmät

 24,729 total views,  45 views today

Jos koet tämän artikkelin hyödylliseksi, ole hyvä ja jaa sitä eteenpäin, kiitos!