”Tullaan tutuiksi” -harjoitus on merkittävä osa uuden porukan ryhmäyttämistä. Tätä osuutta ei kannata laiminlyödä missään tilanteessa. Kokemuksieni mukaan se on vahva askel kohti positiivista riippuvuutta. Jännitys laukeaa, naurua piisaa, tunnelma vapautuu ja matka kohti positiivista riippuvuutta (yhteisöllisyyttä) on alkanut. Siitä on hyvä jatkaa kohti pelisääntöjä ja tavoitteita. Tuo esimerkki on tehty aikuisille, työssä käyville koulutettaville tai työyhteisön henkilöstön tutustuttamiseen. Esiteltäviä asioita voi vaihdella tilanteen ja kohderyhmän mukaan, mutta noilla on hyvä lähteä liikkeelle ainakin aikuisten kanssa. Lasten kanssa voi kysellä harrastuksia, lemmikkiä, suosikkiesiintyjää… Tärkeintä, että saa osallistujien silmät loistamaan ja naurun raikaamaan.

1. OPISKELUYMPÄRISTÖN LUOMINEN

Materiaali:  Paperia, kynät, fläppitaulu, tussit
Fyysinen ympäristö: Mieluiten tila, jossa ainoastaan tuolit.
Ryhmäjako: Ryhmä jaetaan 3 hengen ryhmiin satunnaisotannalla (esim. jako x:ään).

Siirretään tuolit ryhmiin.

Aikavaraus noin 45 min

2. LÄMMITTELY

• Keskustellaan aluksi ryhmissä siitä, mikä merkitys opiskelussa on sillä, että tuntee opiskelijatoverit mahdollisimman hyvin. (3 min)
• Keskustellaan asiasta yhdessä. Todetaan mm., että turvallisen opiskeluilmapiirin (jossa kukin uskaltaa kertoa tunteistaan ja kokemuksistaan) luomiseksi
tutustuminen on hyvin tärkeää.

3. TYÖSKENTELYVAIHE

• Sovitaan ryhmässä, kuka on A, kuka B ja kuka C. Valmistaudutaan esittelemään pari koko ryhmälle siten, että A esittelee B:n, B C:n ja C A:n.
• Kouluttaja esittelee fläpille kirjoittamansa haastattelutehtävät (esim. syntymäpaikka, kotipaikka, työpaikka ja –tehtävä, harrastukset, 3 positiivista
piirrettä tms.)
• Esittäydytään ryhmässä siten, että jokainen kirjaa omasta esiteltävästään tiedot paperille keskustelun aikana.
• Kunkin ryhmä esittäytyy vuorollaan koko opiskelijajoukolle siten, että esittelijä ja esiteltävä seisovat.
• Kouluttaja tekee esittelyn aikana tarkentavia kysymyksiä esiteltävän työstä ja työpaikasta.

4. KOKEMUSTEN JAKAMINEN JA JOHTOPÄÄTÖSTEN TEKEMINEN

• Keskustellaan miltä työskentely tuntui. Mitä havaitsit itsestäsi ja muista?
• Kouluttaja pyytää jokaista ryhmää miettimään vähintään 5 syytä, miksi esittelykierros tehtiin.
• Kirjataan fläpille tms. ja opiskeluvihkoon perusteita.

5. JOHTOPÄÄTÖSTEN TEKEMINEN JA JATKON SUUNNITTELU

Mitä työskentely opetti? Miten voisimme jatkossa oppia tutustua toisiimme lisää? Mitä kannattaa jatkossa huomioida tai tehdä toisin?

(Sovellus kirjasta Leppilampi & Piekkari 1999. Opitaan yhdessä. Aikuiskoulutusta yhteistoiminnallisesti.)

 

3,765 total views, 8 views today

Jos koet tämän artikkelin hyödylliseksi, ole hyvä ja jaa sitä eteenpäin, kiitos!