Mikäli toimit kouluttajana tai valmentajana pitkässä ohjelmassa, tästä listasta saat itsellesi oivan tsekkauslistan. Olen työstänyt tätä eräänlaista laatukriteeristöä vuosien saatossa kymmenissä pitkissä (1-2 vuotta) ohjelmissa osin yhdessä valmennettavieni kanssa ja päivittänyt sitä aina silloin tällöin.

Kun huomioit listatut asiat, voit olla varma, että prosessin onnistumismahdollisuudet paranevat. Silti voit varautua siihen, että ”puolikurssijuhla” odottaa muutaman koulutuspäivän jälkeen 1/2-1 vuoden kuluttua. Kyse on samasta prosessista kuin tiimin rakentumisessa eli että jossain vaiheessa aletaan puhua avoimesti, osin kriittisestikin. Rakentavan palautteen antamisen taidosita ei ole tietoakaan ja silloin ollaan heikoilla jäillä.  Tämä dip-ilmiö tulee aina ja se on vaihe, jossa porukka uskaltaa jo alkaa epäillä, nostaa kissoja pöydälle, olla oma itsensä. Siinä vaiheessa otetaan kouluttajista mittaa.

Paras neuvo tässä tilanteessa on, että ”älä provosoidu!”. Vastustus ja epäily mahdollistavat yhdessä oppimisen, jos vetäjä pystyy hyödyntämään tilanteen. Kehitys alkaa ristiriidasta, joten siinä vaiheessa mahdollistuu todellinen, osallistujista kumpuava kehittyminen. Se, että porukka tuntee tulevansa kuulluksi, lisää positiivista riippuvuutta ja on vahvan kasvua. Kun siitä lähdetään yhdessä eteenpäin, matka onkin kohti nousua, entistä parempaa prosessia.

Voit madaltaa tätä kaikkiin prosesseihin luonnollisena osana kuuluvaa ryhmäilmiön osana syntyvää kuoppaa hyvällä suunnittelulla, johon tämä alla oleva lista sinut ohjaa. Siitä huolimatta nahkasi kovuutta koetellaan.

Onnea matkaan, mielellään tukiparin kanssa! Yksin toimiessa onnistumisen eväät saattavat olla hukassa, mutta parin kanssa on helpompi jakaa kokemuksia ja keksiä yhdessä keinot mennä eteenpäin.

 

KOULUTTAJAN TSEKKAUSLISTA
© Asko Leppilampi 

Käytä tätä pohjapaperina oman listasi tekemiseen. Tee tästä itsesi näköinen listaus!

 

A. ENNEN KOULUTUSTA POHDITTAVAA

 • Kuka on tilannut, mitä ja miksi?
 • Mitkä ovat omat valmiuteni, mihin pystyn?
 • Johdon on oltava mukana suunnittelemassa koulutusta
  • -> sitoutuu tavoitteisiin eikä ulkoista vastuuta suunnitteluryhmälle tms.
 • Osallistujien ja organisaation taustatiedot selvitettävä.
 • Kustannukset ja koulutuksen kesto arvioitava.
 • koulutettavien motivaatio, ennakkotiedot aiheesta
 • Oppimisympäristö on varmistettava, käytävä tarvittaessa paikan päällä.
  • -> yhteistoiminnallisuuden mahdollistavat tilat (ei auditorio), välineet, ruoka
 • koulutuksen tavoitteet -> runkosuunnitelma -> ohjelma
 • koulutuksen rakenne
  • -> vaikuttavuuden varmistaminen (pitkäkestoisuus, välitehtävät, kollegiaaliset ryhmät)
  • -> kokemuksellisen oppimisen kehämallin huomioiminen
 • Sovittava ohjaus-/suunnitteluryhmä koulutusohjelmalle.
 • Sovittava selkeästi kuka, mitä, milloin?
 • Kouluttajan tyyli/toimintatapa suhteessa ryhmään ja tavoitteisiin.
 • kouluttajan oma valmistautuminen
 • ennakko- ja välitehtävät merkittävä osa koulutusohjelmaa

tehtävä tarkka juoksutus jokaiseen tilaisuuteen: lisää kouluttajan itsevarmuutta, joka välittyy osallistujille

 

B. KOULUTUKSEN ALUSSA HUOMIOITAVAA

 • Oltava ajoissa fyysisesti ja henkisesti paikalla
  • -> aloita valmistautuminen edellisenä iltana, sillä alitajunta työskentelee koko yön
 • osallistujien vastaanotto (aina kättelyt, jos mahdollista)
 • Arvosta tilannetta ja osallistujia.
 • Laita itsesi likoon joka kerta täysillä, alusta lähtien – ole läsnä!
 • kouluttajan lyhyt esittäytyminen, ei kehumisriitti
 • ryhmän esittäytyminen
  • tutustuminen, tunnelman luominen, sitouttaminen
  • ÄLÄ KOSKAAN ALIARVIOI ESITTÄYTYMISEN MERKITYSTÄ
 • tavoitteiden määrittäminen yhdessä opiskelijoiden kanssa – AINA!
 • Huomaa ennen sanoja ja sanojen aikana tapahtuva viestintä; ilmeet ja eleet voittavat aina!
 • tilan ja porukan henkinen ja fyysinen haltuunotto
 • Muista yllätyksellisyys ja rytmi!
 • Luota viestiisi ja näytä se olemuksellasi, älä epäröi tiukassakaan paikassa.
 • Keskity tunnelman luontiin – ”haistele”
 • Sovi ryhmän kanssa ainakin seuraavat pelisäännöt;
  • jokainen on valmis raportoimaan, käden nosto, 15 min sääntö
 • Johdon tulee olla läsnä koulutuksessa tasa-arvoisesti kaikkien kanssa.
  • Älä päästä johtoa tarkkailemaan vaan osallista muiden kanssa!

C. KOULUTUKSEN AIKANA HUOMIOITAVAA

 • kokemuksellisen oppimisen kehän (Kolb) huomioiminen
 • Muista jatkuva reflektio!
 • Muista hyvän oppimisen kriteerit sekä yhteistoiminnallisen oppimisen periaatteet!
 • Teorian ja käytännön tulee kohdata
  • lupaa se, että olet malli!
 • Kouluttajan innostuksen tulee näkyä silloinkin, kun olet väsynyt.
 • Kyllä prosessi kantaa!
 • Hyvä rytmi koulutuksessa pitää porukan vireänä. Vaihtele työtapoja!
 • Käytä tilaa luovasti.
 • Muista pakkojen jatkuva sekoitus!
 • Yllätyksellisyys!
 • turvallisuuden tunteen luominen
 • Prosessissa punainen lanka ja langat oltava käsissä, vaikka välillä hypelläänkin.
  • keskustelut, tilan antaminen ja rajaaminen
 • Tee yhteenvetoja sopivasti.
 • Hyvä kysymyksentekotaito on valttia, etenkin katalyyttiset kysymykset!!!
 • Tehtävä päätöksiä:
  • isot -> yhdessä sitouttaen
  • pienet -> ei liikaa aikaa
 • Ryhmän havainnointi (ilmeet, eleet, äänen painot) tärkeää
  • kehittyy vähitellen kokemuksen myötä
 • Kouluttajan hallittava itsensä kaikissa tilanteissa – älä provosoidu!
 • Muista ryhmien vaihtaminen usein (eli jatkuva pakkojen sekoitus)!
 • Muista, että hyvä prosessi voittaa aina tarkan käsikirjoituksen seuraamisen! Silti tarkka juoksutus pitää olla.
 • Hyvä kaava: kokemukset – reflektio – teoria – harjoitus – reflektointi – uusi teoria (=Kolbin malli)
 • Koulutustilanteessa omistajuuden siirtyminen ajoittain ryhmälle.
 • Varmistettava ajoittain (esim. kysyen kaikkein kuullen tai kahdestaan taukojen aikana) , että johto on päätösten takana.
 • Tukiparin (toinenkouluttaja) käyttö etenkin silloin, jos on itse epävarma osaamisestaan;
  • ”Minkä osaat tehdä tänään yhdessä, osaat huomenna yksin.” (Vygotsky)
 • Koulutuksen ulkopuolinen tuki osallistujille esim.etäohjauksen avulla.
 • RYHMÄN HAVAINNOINTI KOKO AJAN:
  • tunnetila, vireys -> rytmi sen mukaan
  • Varmistettava ajoittain, opitaanko?
   • Laita kuka tahansa ajoittain kertomaan, miten asian ymmärsi.
  • roolisuhteet, tasapuolisuus
  • erilaisuuden huomioiminen, kaikki mukaan
  • rajaa johdon ja ”puhujien” puhetta arpomalla vastaajat sekä rajoittamalla puhetta esim. siten, että jokainen saa sanoa vain yhden asian kerrallaan
  • vastuu jokaisella eli jokainen on valmis raportoimaan: pidä kiinni siitä, että porukka
 • RYHMÄN TILANTEEN TARKASTUSKEINOJA:
  • ad hoc-ryhmien porina
  • koonta periaatteella ”jokainen on valmis raportoimaan…”
  • tarkastuskysymyksiä esittäjälle; ymmärsinkö oikein, tarkoititko, kerro lisää ym. katalyyttisiä kysymyksiä
  • yhteenveto
 • JATKON SOPIMINEN
  • Sovitaan, miten jatketaan: mitä tehdään, ketkä ottavat vastuun, missä aikataulussa?
  • Pyydetään mielellään johtoa sanomaan ääneen mitä on sovittu
   • julkisuus ja omistajuuden siirto lisää sitoutumista
  • päätetään välitehtävistä; jokaiselle jotakin
 • ARVIOINTI LOPPUUN
  • kokemusten jakaminen, yhteinen reflektointi
  • päivän arviointi; mitä opimme, mitä teemme jatkossa toisin?
  • johtopäätökset

D. KOULUTUSOHJELMAN LOPETUS + JÄLKIHOITO

 • Aloita lopetuksen valmistelu riittävän ajoissa.
 • Saattohoito ja erotyö pitkissä prosesseissa.
  • positiivisen palautteen kehä, ”lahjat” yms.
 • Prosessi lopetetaan kunnolla tai jatkuu muuntuneena.
  • Ryhmä lopetetaan kaikkien läsnäollessa; selkeä lopetus.
 • Arvioidaan yhdessä
  • Miten meni?
  • Mitä opimme?
  • Jatkuuko? Jos, niin missä muodossa?
  • hyvästelyt
  • Lopettamiseen vaikuttaa prosessin pituus.
  • Muista kirjallinen kiitos jälkikäteen.

PALAUTE KOULUTUKSESTA

 • palautteen saaminen -> muista myös kirjallinen
 • Varmista sähköpostiyhteys kouluttajaan myöhempiä kysymyksiä/oivalluksia varten.
 • Palataan odotuksiin/tavoitteisiin -> arvioidaan yhdessä.
 • Kouluttajaparin kanssa reflektio (Myös joka jakson jälkeen.)
 • Älä unohda henkilökohtaista reflektiota
  • Kirjaaminen päiväkirjaan tms.

 

© Asko Leppilampi

 

 6,567 total views,  3 views today

Jos koet tämän artikkelin hyödylliseksi, ole hyvä ja jaa sitä eteenpäin, kiitos!