Minä ja oppiminen

  • Kukin kirjoittaa lapuille sellaisia kysymyksiä, joihin itse olisi valmis vastaamaan, esimerkiksi
   • Mikä on paras hetki opiskella?
   • Miten opin parhaiten?
   • Mitä apuvälineitä/työkaluja käytän opiskellessani?
   • Miten käytän internetiä avussa opiskelussani?
   • Mikä on paras opiskelukanava/-lähde?
   • Mikä merkitys opiskelukavereilla on minulle?
   • Miten voisimme hyödyntää yhteistoiminnallista oppimista entistä paremmin?)

 • Laput laitetaan piirin keskellä olevaan koriin/lakkiin tms.
 • Istutaan ringissä tai pienissä ryhmissä ja nostetaan vuorotellen sattumanvaraisesti yksi kysymys.
 • Keskustellaan ryhmissä ja kukin kertoo vastauksia/omia näkemyksiään/kokemuksiaan.
 • Pysäytetään jossain vaiheessa keskustelu ja vedetään niistä yhteisiä johtopäätöksiä pienissä ryhmissä.
 • Nostetaan seuraava lappu ja jatketaan kuten edellä.
 • Lopuksi keskustellaan ryhmissä, mitkä esille tulleet asiat ovat heidän mielestään tärkeimpiä tämän ryhmän oppimisen kannalta.
 • Kuullaan ryhmien päätelmät ja vedetään niistä johtopäätöksiä yhdessä. Kirjataan asiat ylös.
 • Valitaan jokin yhteinen kehittämiskohde.
 • Sovitaan miten luotua käyttöteoriaa hyödynnetään jatkossa.

Lukemisen edistäminen

Sovitaan ennakkoon, että jokainen tuo yhdessä päätettävälle kokoontumiskerralle jonkin lempikirjansa mukaan ja valmistautuu esittelemään sen pienissä ryhmissä.

 • Tunnin alussa kukin valitsee itselleen parin, jonka kanssa on tehnyt vähiten yhteistyötä.
 • Molemmat esittelevät kirjansa ja kertovat, miksi se kannattaisi lukea. Kumpikin tekee muistiinpanoja kuulemastaan.
 • Esitellään kirja 2-3 kertaa eri pareille. Kirjaaminen jatkuu.
 • Kukin valitsee kuulemistaan kirjoista sen, joka kiinnosti eniten ja valmistautuu kertomaan sen muille.
 • Muodostetaan 4 hengen ryhmät niin, etteivät ryhmän jäsenet ole vielä kohdanneet toisiaan sillä tunnilla.
 • Kukin esittelee ryhmässä yhden kirjan (4 x 2-3 min, aikaraja tilanteen mukaan). Annetaan mahdollisuus keskusteluun esityksen aikana.
 • Kukin valitsee kirjan, jonka mieluiten lukisi.
 • Vetäjä kysyy muutamilta oppilailta, minkä kirjan valitsi ja miksi.
 • Sovitaan, että kukin kirjoittaa esittelemänsä kirjan yhteisesti sovittuun paikkaan, että kukin voi tarkistaa sen nimen myöhemmin.
 • Lopuksi  vedetään tunti yhteen ja kysellään, innostuivatko oppilaat lukemisesta tms.

 2,430 total views,  2 views today

Jos koet tämän artikkelin hyödylliseksi, ole hyvä ja jaa sitä eteenpäin, kiitos!