Mikä on opettajan ja oppijan rooli opetuksen suunnittelussa nykyisen oppimiskäsityksen mukaan? Miten sinä otat oppijat mukaan miettimään mitä, miten ja milloin opiskellaan? Mikä vaikutus sillä on oppijoiden opiskelumotivaatioon? Voisiko intohimo oppimiseen lähteä siitä, että nostetaan TRANSFORMAATIO kunniaan?

Kirjoitimme Pasi Sahlbergin kanssa aikoinaan sen ajan ”bestsellerin” Yksinään vai yhteisvoimin? Kirja oli mukana lähes jokaisen OKL:n opiskeltavien kirjojen listalla. Kirja myytiin loppuun, joten uuden OPS:n myötä nousi tarve päivittää se ajankohtaisuutensa vuoksi. Mietimme asiaa Pasin kanssa, mutta päädyimme tekemään uuden kirjan. Kutsuimme mukaan Martti Hellströmin ja Peter Johnsonin ja yhteistyömme seurauksena syntyi kirja ”Yhdessä oppiminen”.

Kirjoitimme Yksinään vai yhteisvoimin – kirjassa mm. teemasta transmissio, transaktio, transformaatio. Brody (1991) ja Leithwood (1992) jäsentelivät mallin, jonka avulla yhteistoiminnallisen oppimisen käytäntöjä ja suuntauksia voidaan jäsentää tai luokitella. Tuo jaottelu on tällä hetkellä niin ajankohtainen asia, että haluan nostaa sen keskustelun ja pohdiskelun teemaksi.

Mieti omaa opetustasi tuon mallin pohjalta, keskustelkaa siitä kollegojen kanssa, pohtikaa miten sen saisi osaksi arkea vielä nykyistä enemmän? Uskon, että oppilaat varhaiskasvatuksesta lähtien ovat valmiit tekemään valintoja, aluksi parista/muutamasta vaihtoehdosta, myöhemmin kysymyksen ”Mitä haluat oppia tästä asiasta?” pohjalta. Kysymys on luottamuksesta oppijaan. (Yksilöllinen) oppiminen lähtee Kolbin kokemuksellisen oppimisen mallin mukaan liikkeelle siitä missä oppija on, eikä siitä missä oletat hänen olevan. Yhteistoiminnallinen oppiminen on keino auttaa oppijoita mahdollisimman hyvään, tehokkaaseen oppimiseen.

Seuraavasta linkistä aukeaa skannattu teksti ”Kolme oppimista jäsentävää orientaatiota”.

Yksinään vai yhteisvoimin: Kolme oppimista jäsentävää orientaatiota

Nuo kolme orientaatiota on pakattu tästä aukeavassa diasarjassa tiiviiseen muotoon:

Kolme oppimista jäsentävää orientaatiota – diasarja

Mikäli haluat saada aina tiedon, kun uusi opetusvinkki tms. ilmestyy sivustolleni, käy tykkäämässä Facebook-sivua ”Yhdessä oppiminen”

 4,271 total views,  2 views today

Jos koet tämän artikkelin hyödylliseksi, ole hyvä ja jaa sitä eteenpäin, kiitos!