Strategisten painopistealueiden käsittely yrityksessä/organisaatiossa

Seuraava esimerkki on tarkoitettu pohjapaperiksi henkilöstön kanssa käytävien strategiatyöhön liittyvien painopistealuekeskustelujen käynnistämiseen. Sitä ei ole tarkoitettu käytettäväksi sellaisenaan vaan siitä kannattaa muokata kuhunkin tilanteeseen sopiva malli. Lähtökohtaoletus esimerkissä on, että osallistujat työskentelevät samalla osastolla. Lienee järkevää, että henkilöstölle järjestetään kaksi samanlaista tilaisuutta siten, että kumpaankin osallistuu sekaryhmänä puolet kaikista työntekijäryhmistä kerrallaan. Aikaa kuluu 2-3 tuntia. … Jatka artikkelin Strategisten painopistealueiden käsittely yrityksessä/organisaatiossa lukemista