Seuraava esimerkki on tarkoitettu pohjapaperiksi henkilöstön kanssa käytävien strategiatyöhön liittyvien painopistealuekeskustelujen käynnistämiseen. Sitä ei ole tarkoitettu käytettäväksi sellaisenaan vaan siitä kannattaa muokata kuhunkin tilanteeseen sopiva malli. Lähtökohtaoletus esimerkissä on, että osallistujat työskentelevät samalla osastolla. Lienee järkevää, että henkilöstölle järjestetään kaksi samanlaista tilaisuutta siten, että kumpaankin osallistuu sekaryhmänä puolet kaikista työntekijäryhmistä kerrallaan. Aikaa kuluu 2-3 tuntia.

 

 1. Järjestetään koulutustilaan ennakkoon tuolit ympyrämuotoon ilman pöytiä. Kukin istuu saapuessaan haluamalleen paikalle.
 2. Tilaisuuden vetäjät toivottavat ryhmän tervetulleeksi, esittelevät itsensä ja kertovat tapaamisen tavoitteet eli sen, että nyt on tarkoitus tutustua yhtiö x:n strategisiin painopistealueisiin ja tutkia niiden merkitystä kunkin työhön, sekä tilaisuuden rakenteen ja aikataulun.
 3. Sovitaan tähän ja seuraaviin tapaamiseen pelisäännöt:
  1. Jokainen on pienryhmäporinoiden jälkeen valmis raportoimaan, mitä niissä keskusteltiin.
  2. Pidetään kiinni aikataulusta.
  3. Puhelin ei soi. Jos jonkun pakko pitää sitä auki, hän ilmoittaa asian heti ja perustelee miksi.

Kirjataan säännöt (fläppi)taululle/koneelle.

 1. Pyydetään osallistujia ottamaan jako x:ään. Ryhmät muodostetaan siten, että samannumeroiset muodostavat 3 hengen ryhmän.
 2. Jaetaan jokaiselle strategiapaperit.
 3. Käydään painopistealueet lyhyesti läpi (esitellään teemat).
 4. Annetaan kullekin ryhmälle yksi painopistealue tutkittavaksi siten, että jokaista aluetta tutkii ainakin yksi ryhmä.
 5. Kukin lukee yksin (n. 5 min) erityisen huolellisesti omaa painopistealuettaan. Tavoitteena on löytää siitä kaikki ne maininnat, jotka liittyvät hänen ja hänen edustamansa ryhmän tehtäviin.
 6. Käydään havainnoista keskustelua omassa pienryhmässä/tiimissä (n. 5 min) siten, että jokaisen mielipide tulee kuulluksi. Jokainen kirjaa muiden huomioita paperiinsa ja valmistautuu raportoimaan keskustelun tulokset muille ryhmille.
 7. Aloitetaan havaintojen kerääminen painopistealueittain. Vetäjä kysyy satunnaisesti keneltä tahansa yhden asian kerrallaan ja joku kirjaa sen fläpille. Sen jälkeen kysytään toinen havainto ryhmän seuraavalta jäseneltä jne. Jos muiden ryhmien jäsenet huomaavat vielä jonkin muun heitä koskevan seikan strategiapaperista, annetaan heille mahdollisuus sanoa se.
 8. Edetään samalla periaatteella kaikki painopistealueet läpi.
 9. Päätetään kuka ne kirjoittaa puhtaaksi ja mihin ne toimitetaan.
 10. Käydään pienryhmissä keskustelua siitä, mikä painopistealue tulisi ottaa ensimmäisenä  jatkokäsittelyyn. Kukin ryhmä valitsee yhden ja valmistautuu perustelemaan miksi (5 min).
 11. Vetäjä pyytää satunnaisesti yhden jokaisesta ryhmästä kertomaan mikä oli heidän valinta ja miksi. Kirjataan valinta fläpille.
 12. Käydään vielä keskustelua äänestyksen tuloksista ja valitaan yksi painopistealue jatkokäsittelyyn. Sovitaan myös se, josta jatketaan seuraavaksi.
 13. Sovitaan seuraavan kokoontumisen aika, paikka ja vetäjät. Päätetään, että kukin valmistautuu kertomaan tuolloin miten on työstänyt painopisteasiaa eteenpäin.
 14. Kukin etsii itselleen parin, jonka kanssa arvio tapaamista. Mikä oli hyvää, mitä jäin ihmettelemään, mitä tekisin jatkossa toisin?
 15. Vetäjä kysyy muutamalta henkilöltä mielipiteitä tapaamisesta.
 16. Kiitetään aktiivisesta osallistumisesta ja toivotetaan hyvää päivän jatkoa.

© Asko Leppilampi Oy

Loading

Jos koet tämän artikkelin hyödylliseksi, ole hyvä ja jaa sitä eteenpäin, kiitos!