Tiimien rakentaminen on taitolaji. Olen keräämässä tänne sivustolleni materiaalipankkia avuksenne. Tavoitteeni on, että vuoden loppuun mennessä se olisi jo ”riittävän” hyvä paketti, josta jokainen voisi hyötyä. Sivustolta löytyy kategoria TIIMIN RAKENTAMINEN, jota klikkaamalla tulee esiin kaikki tänne laitettu materiaalini. Seuraavasta linkistä aukeaa esimerkki, jonka avulla tiimi voi helposti kartoittaa osaamistarpeensa.

Yksinkertaisimmillaan homma toimii niin, että tiimi työstää yhteistoiminnallisesti ensin osaamisalueensa (yksin-> pari-> yhdessä). K

Kun lomake on täytetty ja kaikki ymmärtävät mitä mikin kohta tarkoittaa, kukin täyttää omalta osaltaan lomakkeen eli arvioi osaamisensa.

Sen jälkeen täytetään lomake yhdessä, arvioidaan tiimin tilanne ja sovitaan, millä toimenpiteillä heikot osa-alueet saadaan kuntoon. Apuna tukiparitoiminta/mentorointi, koulutus,, benchmarkaus yms.

Tavoite on, että millään osa-alueella ei ole tilannetta, että vain yksi hallitsee/osaa asian.

LUOKAA VARAMIESJÄRJESTELMÄ, jossa jokaisella on varamies, joka pystyy tarvittaessa yksin selviämään työstä.

Esimerkki tiimimatriisista aukea tästä:

TIIMIMATRIISI esimerkki

Loading

Jos koet tämän artikkelin hyödylliseksi, ole hyvä ja jaa sitä eteenpäin, kiitos!