Torstaisin  ilmestyvään ”Oppimisen ja kasvun edistäminen” -sarjan tämänkertaisen juoksutuksen tavoitteena on opettaa opiskelijoita etsimään ennakkoon tietoa uuteen opiskeltavaan teemaan. Kun sitä toistaa riittävän usein, jokaiselle alkaa hahmottua mitä, mistä ja miten voi itsenäisesti auttaa omaa ja koko ryhmän opiskelua.  Etätavoitteena on helpottaa opettajien työtä, kun oppijat oppivat oheismateriaalin keräämisen. Yhteisen materiaalipankin keräämisen eri oppiaineisiin ja teemoihin voi aloittaa vaikka tämän harjoituksen avulla.

Jotta homma alkaisi pelata itseohjautuvasti, kannattaa sopia kaikista opiskelutiimeistä materiaalivastaavat, jotka muodostavat sitten koko luokan yhteisen materiaaliryhmän. Tämän avulla perehdytetään opiskelijoita samalla tiimimäiseen toimintaan.

Materiaalin kerääminen

Valmistautuminen harjoitukseen:

 • Sovitaan edellisen tunnin aikana, että jokainen etsii seuraavaan tapaamiseen mennessä 2-3 opiskeltavaan teemaan liittyvää, oppimista tukevaa artikkelia, linkkiä, videota tms.
 • Tehtävän antamisen jälkeen oppijat saavat keskustella pari minuuttia annetusta haasteesta ajatuksella ”onko kysyttävää?”.
 • Varmistetaan yhteiskeskustelun avulla, että jokainen ymmärtää tehtävän. Kysytään pareilta vielä pari esimerkkiä.

Harjoituksen toteutus:

 • Jaetaan porukka satunnaisesti 4 h ryhmiin.
 • Kukin esittelee ryhmässään omat löytönsä. Käydään niistä keskustelua.
 • Ryhmä valitsee 3-4 yhteistä, jotka valmistaudutaan kertomaan muille.
 • Sovitaan ryhmässä kuka on A,B,C ja D.
 • Vetäjä pyytää, että esim. kirjain B esittelee yhden ryhmän valitsemista linkeistä/artikkeleista.
 • Näin edetään ryhmästä toiseen, kunnes jokainen B on esitellyt yhden.
 • Jos vielä esittelemättömiä löytöjä, C:t jatkavat jne.
 • Käydään vetäjän johdolla aineisto läpi ja sovitaan miten sitä hyödynnetään opiskelussa.
 • Sovitaan mihin materiaali laitetaan kaikkien käytettäväksi.
 • Jatketaan myöhemmin samalla tekniikalla tavoitteena, että kukin oppii havainnoimaan lukemaansa ja etsimään opiskelua tukevaa materiaalia.

Loading

Jos koet tämän artikkelin hyödylliseksi, ole hyvä ja jaa sitä eteenpäin, kiitos!