Tässä on ensimmäinen teiltä lukijoilta saamani esimerkki. Olen erittäin kiitollinen siitä, että lähdette mukaan ”talkoisiin” ja tuotte oivalluksianne esiin. Siitä hyötyvät kaikki! Tämä harjoitus kuuluu kategoriaan oppimisen ja kasvun edistäminen. Mielestäni alla olevassa esimerkissä toteutuu transformaatio varsin hienosti. Kiitos Anne Sovelius!

Oppimisen ja kasvun edistäminen 9: Oppilaat suunnittelevat opetusta

  • Opettaja antaa oppilaille jonkun asian (esim. Euroopan maat, Rooman valtakunta, yhteyttäminen, tms. myös kielten sanojen oppiminen) ja sen osaamisen tavoitteet (sekä mahdollisesti aikataulun).
  • Oppilaiden tehtävä on suunnitella, miten he toimivat/opiskelevat yhdessä niin, että oppivat asian.
  • Jokainen oppilas saa 5 min aikaa miettiä oman ehdotuksen.
  • Sen jälkeen he muodostavat satunnaiset 4 h ryhmät,  joissa jokainen esittelee oman ehdotuksensa.
  • Kun kaikki on kuultu, ryhmä valitsee yhden, jota se kehittää eteenpäin.
  • Tehdään valitusta ehdotuksesta tarkka juoksutus, jonka jokainen kirjaa koneelleen.
  • Opettaja arpoo yhden jokaisesta ryhmästä esittelemään ehdotuksen. Kuullaan jokaisen ryhmän ehdotus.
  • Arvotaan kuulluista yksi, jota testataan luokassa.
  • Arvotaan ryhmä, jonka harjoitus esitetään seuraavalla kerralla.

Jatkotyöskentely:

Sitä mukaan kuin harjoituksia on testattu, ne laitetaan luokan yhteiselle sähköiselle taululle jatkokäyttöä ja -kehittämistä varten.

Esiin tulisi erilaisia opiskelu- ja oppimismenetelmiä ja -tapoja – niihin kiinnitetään mielestäni aivan liian vähän huomiota. 

Arviointi:

Oppilaat voisivat myös ehdottaa tai antaa opettajalle erilaisia vaihtoehtoja, miten he haluaisivat osoittaa sitten osaamisensa opiskelun jälkeen.

 

Kehittämisterveisin

Anne Savelius

 

Loading

Jos koet tämän artikkelin hyödylliseksi, ole hyvä ja jaa sitä eteenpäin, kiitos!