Tiimin rakentamista edesauttavat seuraavat toimenpiteet:

  1. Tiimi keskustelee sen perustehtävästä (so. miksi tiimi on olemassa?) sekä tavoitteista ja kirjaa ne paperille. Sitoutumisen kannalta on erityisen tärkeää, että jokainen ymmärtää nämä samalla tavalla. Kukaan ei sitoudu sellaiseen, mitä ei ole sisäistänyt ja minkä takana ei seiso.
  1. Tiimille sovitaan nimi.
  1. Tiimi miettii toiminnalleen pelisäännöt ja kirjaa ne paperille. Pelisäännöt ohjaavat tiimin toimintaa, joten niiden noudattamista tulee arvioida koko ajan. Pelisääntöjä kehitetään jatkuvasti.

  1. Jokainen tiimi valitsee aina yhden oman toimintansa kehittämiskohteen
  1. Kun kehittämiskohde on valittu, luodaan sille onnistumisen kriteerit eli konkreetit mitattavat tavoitteet, joista näkee miten kehittäminen etenee.
  1. Onnistumisen kriteerien ja muiden käytännön toimenpiteiden toimeenpanoa varten tiimi sopii tehtäväjaon, so. kuka vastaa mistäkin ja missä aikataulussa, millä resursseilla jne.
  1. Tiimipalavereiden tehostaminen on tiimin rakentamisen varmin tae. Sen vuoksi on järkevää noudattaa soveltuvin osin tehokkaan kokouksen juoksutusta. Minimitavoite palaverikäytänteen kehittämisessä on, että edellisen palaverin päätteeksi sovitaan seuraavan kokouksen aika, paikka, tehtävät/tavoitteet, vetäjä, valmistautuminen ym.

Koko organisaation kehittämistoiminnan edistymisen kannalta on tärkeää, että työyhteisön yhteisen kehittämiskohteen etenemistä seurataan säännöllisissä koko henkilöstön tapaamisissa. Tiimien rakentamista tukee, mikäli myös niiden kehittymisistä raportoidaan jokaisen yhteisen kokoontumisen yhteydessä. Muistiot palavereista ovat elinehto menestyksekkäälle tiimiorganisaation rakentamiselle.

© Asko Leppilampi

 

Loading

Jos koet tämän artikkelin hyödylliseksi, ole hyvä ja jaa sitä eteenpäin, kiitos!