YHTEISTOIMINNALLINEN_OPPIMINEN_AIKUISKOULUTUKSESSA