Tätä videota voi käyttää vaikka keskustelun pohjana työyhteisössä. Siinä on esitelty kaikki yhteistoiminnallisen johtamisen periaatteet tiiviissä paketissa.