Mikäli toimit kouluttajana tai valmentajana pitkässä ohjelmassa, tästä listasta saat itsellesi oivan tsekkauslistan. Olen tehnyt sitä vuosien saatossa kymmenissä pitkissä ohjelmissa osin yhdessä valmennettavieni kanssa ja päivittänyt sitä aina silloin tällöin.

Kun huomioit nuo asiat, voit olla varma, että prosessin onnistumisprosentti nousee. Silti voit varautua siihen, että ”puolikurssijuhla” odottaa muutaman koulutuspäivän jälkeen 1/2-1 vuoden kuluttua. Kyse on samasta prosessista kuin tiimin rakentumisessa eli että jossain vaiheessa aletaan puhua avoimesti ja dip-ilmiö tulee. Siinä vaiheessa otetaan kouluttajista mittaa. Voit madaltaa tuota kaikkiin prosesseihin luonnollisena osana kuuluvaa kuoppaa hyvällä suunnittelulla, johon tämä lista sinut ohjaa. Silti nahkasi kovuutta koetellaan. Onnea matkaan, mielellään tukiparin kanssa! 

KOULUTTAJAN TSEKKAUSLISTA
© Asko Leppilampi 2016

Käytä tätä pohjapaperina oman listasi tekemiseen. Tee tästä itsesi näköinen!

A. ENNEN KOULUTUSTA POHDITTAVAA
– kuka tilannut ja miksi?
– omat valmiudet, mihin pystyn?
– johdon on oltava mukana suunnittelemassa koulutusta -> sitoutuu tavoitteisiin eikä ulkoista vastuuta suunnitteluryhmälle tms.
– taustatiedot
* koulutettavat
* kustannukset, kesto
* koulutettavien motivaatio, ennakkotiedot aiheesta
– oppimisympäristön varmistaminen, käy tarvittaessa paikan päällä
-> tilat, välineet, ruoka
– koulutuksen tavoitteet -> runkosuunnitelma -> ohjelma
– koulutuksen rakenne
-> vaikuttavuuden varmistaminen
-> kokemuksellisen oppimisen kehämallin huomioiminen
– suunnitteluryhmä
– ohjausryhmä
– kuka? mitä? milloin?
– kouluttajan tyyli
– kouluttajan oma valmistautuminen
– ennakko- ja välitehtävät
tehtävä tarkka juoksutus jokaiseen tilaisuuteen: lisää kouluttajan itsevarmuutta, joka välittyy osallistujille

B. ALUSSA
– ajoissa fyysisesti ja henkisesti paikalla -> aloita valmistautuminen edellisenä iltana, sillä alitajunta työskentelee koko yön
– osallistujien vastaanotto (aina kättelyt, jos mahdollista)
– arvosta tilannetta ja osallistujia
laita itsesi likoon joka kerta täysillä, alusta lähtien
– kouluttajan esittäytyminen
– ryhmän esittäytyminen; tutustuminen-tunnelma-sitouttaminen
-> ÄLÄ KOSKAAN ALIARVIOI ESITTÄYTYMISEN MERKITYSTÄ
tavoitteiden määrittäminen yhdessä opiskelijoiden kanssa – AINA!
– ennen sanoja ja sanojen aikana tapahtuva viestintä; ilmeet ja eleet voittavat aina
– tilan ja porukan henkinen ja fyysinen haltuunotto
– muista yllätyksellisyys
– luota viestiisi ja näytä se olemuksellasi, älä epäröi tiukassakaan paikassa
– tunnelman luonti – ”haistelu”
– sovi ainakin seuraavat pelisäännöt; jokainen on valmis raportoimaan, käden nosto, 15 min sääntö
– johdon tulee olla läsnä koulutuksessa tasa-arvoisesti kaikkien kanssa; älä päästä johtoa tarkkailemaan!

C. AIKANA

– kokemuksellisen oppimisen kehän (Kolb) huomioiminen, myös jatkuva reflektio
– muista hyvän oppimisen kriteerit sekä yhteistoiminnallisen oppimisen periaatteet
– teorian ja käytännön tulee kohdata; lupaa se, että olet malli!
– kouluttajien innostus silloinkin, kun olet väsynyt. Kyllä prosessi kantaa!
– rytmi, tilan luova käyttö, pakkojen sekoitus, yllätyksellisyys
– turvallisuuden tunteen luominen
– prosessissa punainen lanka ja langat käsissä, vaikka välillä hypelläänkin
-> keskustelut, tilan antaminen ja rajaaminen
– yhteenvetoja sopivasti
– kysymyksentekotaito, etenkin katalyyttiset kysymykset!!!
– päätösten tekeminen:
-> isot -> yhdessä sitouttaen
-> pienet -> ei liikaa aikaa
– ryhmän havainnointi tärkeää -> kehittyy vähitellen kokemuksen myötä
– kouluttajan itsensä hallinta kaikissa tilanteissa – älä provosoidu!
– ryhmien vaihtaminen usein (eli jatkuva pakkojen sekoitus)
– Muista, että hyvä prosessi voittaa aina tarkan käsikirjoituksen seuraamisen! Silti tarkka juoksutus pitää olla.
– kokemukset – reflektio – teoria – harjoitus – reflektointi – uusi teoria (=Kolbin malli)
– koulutustilanteessa omistajuuden siirtyminen ajoittain ryhmälle
– varmistettava ajoittain (esim. kysyen kaikkein kuullen tai kahdestaan taukojen aikana) , että johto on päätösten takana
– tukiparin käyttö etenkin silloin, jos on itse epävarma osaamisestaan;
– minkä osaat tehdä tänään yhdessä, osaat huomenna yksin (Vygotsky)
– koulutuksen ulkopuolinen tuki osallistujille
RYHMÄN HAVAINNOINTI:
– tunnetila, vireys -> rytmi sen mukaan
– opitaanko? Laita kuka tahansa ajoittain kertomaan, miten asian ymmärsi.
– roolisuhteet, tasapuolisuus
– erilaisuuden huomioiminen, kaikki mukaan
– rajaa johdon ja ”puhujien” puhetta arpomalla vastaajat sekä rajoittamalla puhetta esim. siten, että jokainen saa sanoa vain yhden asian kerrallaan
– vastuu jokaisella eli jokainen on valmis raportoimaan: pidä kiinni siitä, että porukka
RYHMÄN TILANTEEN TARKASTUSKEINOJA
– ad hoc-ryhmien porina-> koonta periaatteella ”jokainen on valmis raportoimaan…”
– tarkastuskysymyksiä esittäjälle; ymmärsinkö oikein, tarkoititko, kerro lisää ym. katalyyttisiä kysymyksiä
– yhteenveto

JATKON SOPIMINEN
– sovitaan, miten jatketaan: mitä tehdään, ketkä ottavat vastuun, missä aikataulussa
– pyydetään mielellään johtoa sanomaan ääneen mitä on sovittu -> julkisuus ja omistajuuden siirto lisää sitoutumista
– päätetään välitehtävistä; jokaiselle jotakin
ARVIOINTI LOPPUUN
– kokemusten jakaminen, yhteinen reflektointi
– päivän arviointi; mitä opimme, mitä teemme jatkossa toisin?
– johtopäätökset

D. KOULUTUSOHJELMAN LOPETUS + JÄLKIHOITO

– lopetuksen valmistelu ajoissa
– saattohoito ja erotyö (pitkissä prosesseissa)
– positiivisen palautteen kehä, ”lahjat” yms.
– prosessi lopetetaan tai jatkuu muuntuneena
– ryhmä lopetetaan kaikkien läsnäollessa; selkeä lopetus
– arvioidaan
– miten meni?
– mitä opimme?
– jatkuuko? missä muodossa?
– hyvästelyt
– lopettamiseen vaikuttaa prosessin pituus
– kiitos jälkikäteen

PALAUTE KOULUTUKSESTA

– palautteen saaminen -> muista myös kirjallinen
– sähköpostiyhteys kouluttajaan myöhempiä kysymyksiä/oivalluksia varten
– palataan odotuksiin/tavoitteisiin -> arvioidaan yhdessä
– kouluttajaparin kanssa reflektio
– henkilökohtainen reflektio -> kirjaaminen

© Asko Leppilampi