Yhteistoiminnallinen johtaminen -artikkeli

Tämän artikkelin tavoitteena on selvittää mistä yhteistoiminnallisessa johtamisessa on kyse ja kertoa esimerkein miten se toimii käytännössä.