Opitaan yhdessä - Asko Leppilampi

Asko Leppilammen kirjoituksia ym. materiaalia opetuksen, koulutuksen ja johtajuuden tueksi.

Category: Hyvän opetuksen/oppimisen perusteita (page 1 of 2)

Tässä kategoriassa esitellään kirjoituksia, joilla johdatellaan hyvään opetukseen/oppimiseen.

Miten käynnistää yhteistoiminnallinen oppiminen? (muokattu 19.3.2018)

Jokainen opetuksen ammattilainen tuntee yhteistoiminnallisen oppimisen (YTO) käsitteenä. Omien kokemuksieni perusteella vain pieni osa on sisäistänyt mistä siinä on kysymys. Perustan tämän näkemykseni niihin tuhansien opettajien kohtaamiseen, joiden kanssa minulla on ollut mahdollisuus tehdä töitä. YTO ei ole ns. perinteistä ryhmätyötä, jossa vain osa ryhmän jäsenistä toimii aktiivisesti osan toimiessa peukalokyytiläisinä. Mistä siinä sitten on kysymys ja miten oppijat saadaan toimimaan itseohjautuvasti toisiaan auttaen? Siihen yritän antaa vinkkejä tämän koosteen avulla.
Continue reading

4,987 total views, 6 views today

Oppimisen ja kasvun edistäminen – harjoituksia (muokattu 18.3.2018)

Kerään tälle sivulle harjoituksia, joiden avulla on mahdollista luoda entistä parempaa oppimisympäristöä, auttaa osallistujia tutustumaan itseensä, asettamaan kehittymistavoitteita (yksityisiä ja yhteisiä),  Sivusto kasvaa kuukausien kuluessa vähitellen. Laitan joka TORSTAI uuden harjoituksen niin kauan, kun niitä riittää. 

Jos sinulla arvoisa lukijani on joitain tänne sopivia harjoituksia, ottaisin niitä mielelläni vastaan. Continue reading

888 total views, 12 views today

Palapeli 4

Tässä on versio n:o 4 yhteistoiminnallisen oppimisen palapelimenetelmistä. Jokainen voi näiden pohjalta tehdä sitten sen oman sovelluksensa kuhunkin yksittäiseen tilanteeseen. Variaatioita on monia. Oleellista on, että kaikki yhteistoiminnallisen oppimisen 5 keskeistä periaatetta toteutuvat opetuksessa. Continue reading

947 total views, 2 views today

Yhteistoiminnallisen oppisen tunnin suunnittelurunko

Tästä yhteistoiminnallisen oppimisen periaatteiden mukaisen tunnin ja jakson suunnittelulomakkeesta saattaa olla hyötyä, kun opettaja/kouluttaja suunnittelee opetustaan. Sen avulla kaikki yhteistoiminnallisen oppimisen 5 keskeistä periaatetta  tulevat varmuudella mukaan lopulliseen juoksutukseen. Itse olen käyttänyt sitä etenkin yhteistoiminnallisuuden alkuvuosina säännöllisesti. Nytkin käytän samaa pohjaa kaikessa koulutuksessa/valmennuksessa. Kun on kirjoittanut jonkinlaisen kartan Continue reading

32 total views, 2 views today

Yhteistoiminnallisen oppimisprosessin suunnittelu – artikkeli

Omien kokemusteni ja tietämykseni mukaan yhteistoiminnallisen oppimisen periaatteet toteutuvat parhaiten silloin, kun noudatetaan tiettyä järjestystä opetuksessa. Etenkin alkuvaiheessa helpottaa, kun on looginen, perusteltu ”tiekartta”, jonka mukaan voi edetä. Esittelen tässä artikkelissa kaikkia vaiheet, jotka hyvässä oppimisprosessissa toistuvat tunnista/jaksosta toiseen. Etenkin alkuvaiheessa tämän kaavion noudattaminen on tärkeää. Kun opettaja/kouluttaja on sisäistänyt yhteistoiminnallisen oppimisen filosofian ja hallitsee kaikki 5 yhteistoiminnallisen oppimisen periaatetta, on aika siirtyä varioimaan. Silloin taitava  ammattilainen voi luottaa intuitioonsa ja luoda aina tilanteen mukaan uusia menetelmiä ”hatusta”.
Continue reading

701 total views, no views today

Older posts