Opitaan yhdessä - Asko Leppilampi

Asko Leppilammen kirjoituksia ym. materiaalia opetuksen, koulutuksen ja johtajuuden tueksi.

Category: LÄMMITTELYT JA VÄLIPALAT (page 2 of 6)

Tänne kerään vaihtelevaa materiaali oppijoiden/työntekijöiden motivoimiseen. Näitä voi käyttää saadakseen osallistujat henkisesti läsnäolevaksi alkavaan tilaisuuteen, välipaloina tai keskustelun herättäjänä. esim. Hanhitarinalla saa aikaan mainion keskustelun johtajuudesta ja yhteisöllisyydestä.

Fiilisjana sopii ”moneen lähtöön”: oppilaiden itsearviointi

Fiilisjana on menetelmä, joka sopii opetukseen tunnin/jakson alkuun tai loppuun. Sen avulla voi nopeasti kartoittaa myös millä mielellä työyhteisön henkilöstö tulee kokoukseen/koulutukseen ja/tai lähtee sieltä pois. Se on yksi eniten käyttämiäni menetelmiä yhteistoiminnallisen oppimisen/johtamisen periaattein vetämissäni koulutuksissa/valmennuksissa. Fiilisjanan avulla on helppoa saada kaikki mukaan keskusteluun. Parhaimmillaan se saa porukan hyvälle mielelle, kun on esim. päässyt kertomaan millaisella mielellä tuli mukaan tunnille/koulutukseen. Jo pelkkä kertominen toimii usein tunteen purkuna ja laukaisee negatiivisen tunteen, jonka jälkeen voi keskittyä oppimaan. Vaarana on, että se voi myös aikaansaada negatiivista kierrettä, joka leviää koko porukkaan. Kannattaa lähteä liikkeelle sellaisista väittämistä, jotka eivät mene liian ”syvälle”.  Continue reading

477 total views, no views today

Tutustumisharjoitus 12: Noppapelin avulla tutuiksi

Tutustumisharjoitus 12: Noppapelin avulla tutuiksi

 • Otetaan ryhmässä jako x:ään niin, että syntyy 4-6 hengen ryhmiä.
 • Mennään ryhmiin (ykköset, kakkosen jne.)
 • Annetaan oppilaille ohjeet noppapelin piirtämiseksi tai jaetaan jokaiselle ryhmälle kopio, johon on valmiiksi piirretty pelirata. Siihen on merkattu pysähtymispaikat esim. numeroin.
 • Jokainen saa itselleen jonkin numeron (tai kaksi numeroa), joihin hän kirjoittaa  tutustumiskysymyksen (esim. Millainen perhe sinulla on? Mitkä ovat lempiharrastuksiasi? Missä asut? Mikä on paras paikka maailmassa? jne.)
 • Pelataan noppatutustumispeliä. Kukin heittää noppaa vuorollaan. Jos hän päätyy numeroituun ruutuun, sen ”haltija” kysyy siihen liittyvän kysymyksen ja tulijan pitää vastata.
 • Pelataan peliä, kunnes ryhmäläiset tuntevat toisiaan.
 • Ryhmien koostumuksia voidaan vaihtaa tai pelata peliä myöhemmillä kokoontumiskerroilla.

Kun peliä on pelattu riittävästi, annetaan oppilaille tehtäväksi laatia uusi peli. Arvotaan minkä ryhmän peliä pelataan seuraavalla kerralla.

Kun kaikkien ryhmien peliä on pelattu kerran, aletaan kehittää vaativampia oppimispelejä tms. Tämä sopii mainiosti esim. pysyvien ns. kotiryhmien positiivisen riippuvuuden lisäämiseen.

187 total views, no views today

Oppimisen ja kasvun edistäminen 7: Mielialasäätiedotus

Olen laittanut sivustooni muutamia oppimisen ja kasvun edistämistä tukevia harjoituksia. Olen muokannut niitä kollegoilta vuosien varrella saamistani harjoituksista eteenpäin ajatuksella, että laitetaan hyvä kiertämään. Tässä yksi ja ensi viikolla todennäköisesti viimeinen. Sen jälkeen toivoisin saavani teiltä lisää harjoituksia lisättäväksi tänne sivustooni kaiken kansan luettavaksi. Laittakaa rohkeasti tulemaan. Continue reading

63 total views, no views today

Tutustumisharjoitus 11: Rakas/tärkeä esine

Tutustumisharjoitus 11: Rakas/tärkeä esine

 • Vetäjä on pyytänyt osallistujia tuomaan jonkin rakkaan, merkityksellisen, tarpeellisen  pikkuesineen mukanaan.
 • Istutaan ryhmittäin (4-6 henkilöä) piiriin. Esineet asetetaan ringin keskelle.
 • Jokainen nostaa vuorotellen yhden esineen ja kysyy sen omistajalta esineeseen liittyvän kysymyksen esim. ”Miksi tämä esine on sinulle tärkeä? Miksi halusit tuoda tämän esineen tänne?”
 • Muut voivat tehdä siihen liittyviä tarkentavia jatkokysymyksiä.
 • Vaihdetaan esinettä ja jatketaan, kunnes kaikki esineet on käyty läpi.
 • Keskustellaan harjoituksen merkityksestä esittäjälle/muille?
 • Sama voidaan toistaa niin, että ryhmät vaihtuvat.  Harjoitus kasvattaa esiintymisvarmuutta ja kun sitä on tehty riittävästi, ryhmien kokoa voidaan kasvattaa.

Kehitelkää tätä harjoitusta eteenpäin oppilaiden kanssa. Mihin voisi liittyä seuraava vastaavanlainen kierros. (harrastus, lempikirja, dvd-levy,…)

455 total views, no views today

Oppimisen ja kasvun edistäminen 5 ja 6: Minä ja oppiminen sekä lukemisen edistäminen

Minä ja oppiminen

  • Kukin kirjoittaa lapuille sellaisia kysymyksiä, joihin itse olisi valmis vastaamaan, esimerkiksi
   • Mikä on paras hetki opiskella?
   • Miten opin parhaiten?
   • Mitä apuvälineitä/työkaluja käytän opiskellessani?
   • Miten käytän internetiä avussa opiskelussani?
   • Mikä on paras opiskelukanava/-lähde?
   • Mikä merkitys opiskelukavereilla on minulle?
   • Miten voisimme hyödyntää yhteistoiminnallista oppimista entistä paremmin?)

Continue reading

99 total views, no views today

Older posts Newer posts