Opitaan yhdessä - Asko Leppilampi

Asko Leppilammen kirjoituksia ym. materiaalia opetuksen, koulutuksen ja johtajuuden tueksi.

Category: Tiimin rakentaminen (page 1 of 3)

Organisaation kehittämiskohteen työstäminen – esimerkkinä ”Työssä jaksaminen”

Tämä on yksi esimerkki johtamisen tueksi laatimistani juoksutuksista. Siinä kuvataan, miten yhdessä koko henkilöstön kanssa mietitään konkreettisia keinoja, joiden avulla saada yhdessä valittu kehittämiskohde toimimaan käytännössä. Oleellista näissä on, että kaikissa toteutuvat yhteistoiminnallisen oppimisen / johtamisen 5 keskeistä periaatetta. Continue reading

39 total views, 6 views today

Organisaation kehittämiskohteiden valinta – esimerkki koulusta

Koulujen/työyhteisöjen kehittämisen yksi ongelma on henkilöstön aito sitouttaminen kehittämiseen, sillä useat opettajat kokevat sen haittaavan ”oikeaa työtä” eli opettamista. Samoin kuin muissakin yhteistä osaamista ja viitseliäisyyttä vaativissa toiminnoissa, prosessin käynnistäminen on onnistumisen kannalta ratkaisevan tärkeä vaihe. Miten saada koko henkilöstö sitoutumaan ja kantamaan vastuun kehittämisen kaikissa vaiheissa? Siinä pulma, johon etsimme keinoja.

Tässä on koulumaailmasta otettu esimerkkijuoksutus kehittämiskohteiden valintaan. Tätä voi soveltaen käyttää esim. tästä sivustosta löytyvän opetuksen huoneentaulun käsittelyyn. Muissa työyhteisöissä tätä voi soveltaa niin, että kun henkilöstö on kartoittanut kehittämiskohteita, jotka pitää priorisoida.

Continue reading

36 total views, 3 views today

Benchmarking eli parastaminen

Benchmarking, jota myös leikillisesti ”parastamiseksi” kutsutaan, on erinomainen työkalu esim. työyhteisön ja tiimien kehittämiseen. Sen ideana on tehdä vastavuoroisia vierailuja muihin työpaikkoihin ja oppia vuorovaikutuksessa muiden kanssa. Hyvät ennakkovalmistelut sekä tunnollinen jälkireflektio takaavat sen, että kaikki osapuolet hyötyvät. Linkistä aukeavassa lomakkeessa on muutama tehtävä, joiden avulla benchmarkaus onnistuu. Continue reading

24 total views, 4 views today

Ohjeita tiimisopimuslomakkeen täyttämiseen

Olen esitellyt täällä sivustollani erittäin käyttökelpoisen apuvälineen tiimien rakentamiseen.  Tiimisopimus löytyy tämän linkin takaa. Suosittelen sen käyttöönottoa tiimien kehittämiseen. Koska tiimisopimuksen käyttöönotto on usein aika haastavaa, olen laatinut vihjeitä, jotka saattavat auttaa asiassa. Continue reading

567 total views, 33 views today

Neliöharjoitus – sopii ”vauvasta vaariin” eli alakoulusta aikuiskoulutukseen

Tässä on maanmainio neliöharjoitus positiivisen riippuvuuden lisäämiseen, jolla voi tutustuttaa väkeä toisiinsa ja näyttää, mitä hyötyä on ryhmässä toimimisesta. Toimii jopa 1. luokilla ja aikuisetkin innostuvat tästä. Lue toimintaohjeet tarkkaan. Suosittelen!
Continue reading

1,197 total views, 18 views today

Older posts