Opitaan yhdessä - Asko Leppilampi

Asko Leppilammen kirjoituksia ym. materiaalia opetuksen, koulutuksen ja johtajuuden tueksi.

Category: JOHTAMINEN KÄYTÄNNÖSSÄ (page 1 of 4)

Yhteisten pelisääntöjen sopiminen on yhteisöllisyyden rakentamisen kulmakivi

 Yhteisten pelisääntöjen sopiminen on opetuksessa ja johtamisessa kaiken A & O. Kun aloitan uuden ryhmän kanssa, sovin aina yhteiset pelisäännöt ensimmäisen tunnin aikana. Niiden avulla luodaan toimintakulttuuria, jonka odotetaan jatkuvan kaikkien tapaamisten aikana. Samalla toivon, että osallistujat veisivät niitä myös omaan toimintaansa. Pelisäännöt ovat avainasemassa rakennettaessa perustaa yhteistoiminnalle ja yhteisöllisyydelle. Continue reading

143 total views, 0 views today

Miten käynnistää yhteistoiminnallinen oppiminen?

Jokainen opetuksen ammattilainen tuntee yhteistoiminnallisen oppimisen (YTO) käsitteenä. Omien kokemuksieni perusteella vain pieni osa on sisäistänyt mistä siinä on kysymys. Perustan tämän näkemykseni niihin tuhansien opettajien kohtaamiseen, joiden kanssa minulla on ollut mahdollisuus tehdä töitä. YTO ei ole ns. perinteistä ryhmätyötä, jossa vain osa ryhmän jäsenistä toimii aktiivisesti osan toimiessa peukalokyytiläisinä. Mistä siinä sitten on kysymys ja miten oppijat saadaan toimimaan itseohjautuvasti toisiaan auttaen?
Continue reading

632 total views, 0 views today

Oletko hyvä kuuntelija?

Tässä on hyvä keino saada väki arvioimaan omaa kuuntelutaitoaan. Kukin täyttää sen itsenäisesti. Sen jälkeen sitä voidaan käyttää esim. ryhmäyttämis- ja/tai tiimisrakentamismenetelmänä niin, että osallistujat jaetaan pareihin tai pieniin ryhmiin. Kukin esittelee omat kehittymiskohteensa parilleen/ryhmälleen. Sitten parit voivat esitellä koko joukolle minkä kuuli parinsa 1. kehittymiskohteeksi. Kirjataan kehittymiskohteet näkyviin, merkataan esim. tukkimiehen kirjanpidolla montako yhteensä on valinnut kyseisen haasteen. Päätetään kaikille yhteinen kehittymiskohde, ryhmittäin omat tai niin, että jokainen valitsee oman. Paras tulos tulee, jos sovitaan jokaiselle sparraaja, joka auttaa muistamaan Continue reading

58 total views, no views today

Tullaan tutuiksi – apua ryhmäyttämiseen

”Tullaan tutuiksi” -harjoitus on merkittävä osa uuden porukan ryhmäyttämistä. Tätä osuutta ei kannata laiminlyödä missään tilanteessa. Kokemuksieni mukaan se on vahva askel kohti positiivista riippuvuutta. Jännitys laukeaa, naurua piisaa, tunnelma vapautuu ja matka kohti positiivista riippuvuutta (yhteisöllisyyttä) on alkanut. Siitä on hyvä jatkaa kohti pelisääntöjä ja tavoitteita. Tuo esimerkki on tehty aikuisille, työssä käyville koulutettaville tai työyhteisön henkilöstön tutustuttamiseen. Esiteltäviä asioita voi vaihdella tilanteen ja kohderyhmän mukaan, mutta noilla on hyvä lähteä liikkeelle ainakin aikuisten kanssa. Lasten kanssa voi kysellä harrastuksia, lemmikkiä, suosikkiesiintyjää… Tärkeintä, että saa osallistujien silmät loistamaan ja naurun raikaamaan. Continue reading

62 total views, 0 views today

Kehittämiskohteen työstäminen

Minulla on tarkoitus laatia tänne sivustooni mittava työkalupakki. Tämä on yksi esimerkki johtamisen tueksi laatimistani juoksutuksista. Oleellista näissä on, että kaikissa toteutuvat yhteistoiminnallisen oppimisen / johtamisen periaatteet.

Organisaation kehittämiskohteiden käsittely (by Asko Leppilampi)

Tämä eräässä yrityksessä toteutettu esimerkki on laadittu helpottamaan henkilöstön Continue reading

Older posts